• ข่าวประกาศ
  • Photo Album
  • ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยในออสเตรเลียเข้าร่วมงาน"รวมดวงใจพสกนิกรไทยในออสเตรเลีย" ณ Tumbalong Park, Darling Harbour ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.45น.เป็นต้นไป โดยร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์กว่า 30 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<strong>งานการแจกประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขา Illawarra</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 6</strong><br/> <strong>ร่วมงานพิธีเปิดตัวเทศกาล Chinese New Year 2015</strong><br/> <strong>ร่วมพิธีกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกาย</strong><br/> <strong>ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 5</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 4</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 3</strong><br/> <strong>แจ้งเตือนนักเรียนไทย</strong><br/> <strong>สาระน่ารู้เรื่องการเกณฑ์ทหาร</strong><br/> <strong>ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 2</strong><br/> <strong>ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่าง</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติของ สตม. ในการตรวจคนเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติเป้าหมาย</strong><br/> <strong>Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์</strong><br/> <strong>การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง</strong><br/> <strong>คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้อาศัยที่ประสบเหตุจากกรณีตึกระเบิด</strong><br/> <strong>แนวทางดำเนินการตามพรบ.รับราชการทหาร</strong><br/> <strong>ปัญหาคนไทยถูกจับกุมข้อหายาเสพติดในตปท.</strong><br/> <strong>ตัวแทนรับจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติ</strong><br/> <strong>คลายเครียด</strong><br/> <strong>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร</strong><br/>