• ข่าวประกาศ
  • Photo Album
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะปิดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เนื่องในวัน Labour Day และจะเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
<strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 5</strong><br/> <strong>หารือเกี่ยวกับการจัดงาน Loy Kratong, Paramatta's Thai Festival</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 4</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 3</strong><br/> <strong>บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ </strong><br/> <strong>เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน Hands Across the Water</strong><br/> <strong>ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ Asia on your doorstep </strong><br/> <strong>เข้าร่วมงาน TWA Charity Night ของสวัสดิภาพสมาคม</strong><br/> <strong>เข้าร่วมงานผ้าป่าประจำปีของวัดป่าพุทธธรรม เขต Wisemans Ferry </strong><br/> <strong>เยี่ยมชมการฝึกซ้อมดนตรีไทยและให้กำลังใจเยาวชนกลุ่มชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย</strong><br/> <strong>ร่วมพิธีเปิดศาลากลางน้ำที่วัดป่าโพธิศรัทธา</strong><br/> <strong>เข้าร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์ไทยอีสานเรดิโอ</strong><br/> <strong>เดินทางไปยังวัดป่าสุญญตาราม เมืองบันดานูน</strong><br/> <strong>แจ้งเตือนนักเรียนไทย</strong><br/> <strong>สาระน่ารู้เรื่องการเกณฑ์ทหาร</strong><br/> <strong>ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 2</strong><br/> <strong>ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่าง</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติของ สตม. ในการตรวจคนเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติเป้าหมาย</strong><br/> <strong>Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์</strong><br/> <strong>การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง</strong><br/> <strong>คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้อาศัยที่ประสบเหตุจากกรณีตึกระเบิด</strong><br/> <strong>แนวทางดำเนินการตามพรบ.รับราชการทหาร</strong><br/> <strong>ปัญหาคนไทยถูกจับกุมข้อหายาเสพติดในตปท.</strong><br/> <strong>ตัวแทนรับจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติ</strong><br/> <strong>คลายเครียด</strong><br/> <strong>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร</strong><br/>