• ข่าวประกาศ
  • Photo Album
  • ชาวไทยในซิดนีย์ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
<strong>สถานกงสุลใหญ่ฯให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย</strong><br/> <strong>ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่าง</strong><br/> <strong>โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองวูลลองกอง</strong><br/> <strong>ร่วมพิธีอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล</strong><br/> <strong>ร่วมงานคอนเสิร์ตร่วมใจไทย-ลาว</strong><br/> <strong>ร่วมงานมวยไทยรายการ Real Hero </strong><br/> <strong>รับสมัครเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ</strong><br/> <strong>เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติและคณะ เข้าหารือกับผู้บริหารของสถานี โทรทัศน์ ABC</strong><br/> <strong>เข้าร่วมงาน Thank You Party ณ ร้าน Doungporn Thai Beauty and Spa</strong><br/> <strong>โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองแคบบรามัตต้า</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติของ สตม. ในการตรวจคนเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติเป้าหมาย</strong><br/> <strong>ภาษาไทยได้รับบรรจุอยู่ในโรงเรียนวันเสาร์ </strong><br/> <strong>เรียน พี่น้องชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์</strong><br/> <strong>Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์</strong><br/> <strong>การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง</strong><br/> <strong>คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้อาศัยที่ประสบเหตุจากกรณีตึกระเบิด</strong><br/> <strong>แนวทางดำเนินการตามพรบ.รับราชการทหาร</strong><br/> <strong>ปัญหาคนไทยถูกจับกุมข้อหายาเสพติดในตปท.</strong><br/> <strong>ตัวแทนรับจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติ</strong><br/> <strong>คลายเครียด</strong><br/> <strong>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร</strong><br/>