• ข่าวประกาศ
  • Photo Album
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะปิดทำการ 1 วัน ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจะเปิดทำการอีกครั้ง ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
<strong>เยี่ยมชมการฝึกซ้อมดนตรีไทยและให้กำลังใจเยาวชนกลุ่มชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย</strong><br/> <strong>ร่วมพิธีเปิดศาลากลางน้ำที่วัดป่าโพธิศรัทธา</strong><br/> <strong>เข้าร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์ไทยอีสานเรดิโอ</strong><br/> <strong>เดินทางไปยังวัดป่าสุญญตาราม เมืองบันดานูน</strong><br/> <strong>แจ้งเตือนนักเรียนไทย</strong><br/> <strong>สาระน่ารู้เรื่องการเกณฑ์ทหาร</strong><br/> <strong>กสญ.ฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ผอ.การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย</strong><br/> <strong>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ</strong><br/> <strong>ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา</strong><br/> <strong>ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมพิธีถวายพระพร</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 2</strong><br/> <strong>จดหมายข่าว ฉบับที่ 1</strong><br/> <strong>ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่าง</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติของ สตม. ในการตรวจคนเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติเป้าหมาย</strong><br/> <strong>Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์</strong><br/> <strong>การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง</strong><br/> <strong>คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้อาศัยที่ประสบเหตุจากกรณีตึกระเบิด</strong><br/> <strong>แนวทางดำเนินการตามพรบ.รับราชการทหาร</strong><br/> <strong>ปัญหาคนไทยถูกจับกุมข้อหายาเสพติดในตปท.</strong><br/> <strong>ตัวแทนรับจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติ</strong><br/> <strong>คลายเครียด</strong><br/> <strong>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</strong><br/> <strong>แนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร</strong><br/>